Liising

Liisinglepinguid ja sellega seonduvat on võimalik vormistada kohapeal. Vastavalt vajadustele, on Teil võimalik valida kapitalirent, kasutusrent või auto järelmaks.

Üldtingimused

 • omafinantseering alates 10%, alla 6400 euro maksvatel sõidukitel minimaalselt 640 eurot.
 • liisinguga saab osta kuni 14 a vanuseid sõidukeid, liisinguperioodi lõppedes ei tohi sõiduki vanus ületada 15 aastat
 • liisinguperioodi pikkus on 6-60 kuud sõltuvalt Teie soovist ja liisitava vara vanusest ning maksumusest
 • intressimäär sõltub taotleja finantsseisundist, liisinguperioodi pikkusest, auto vanusest ja olukorrast krediiditurul
 • vara tuleb kindlustada liisingufirma poolt aktsepteeritud kindlustusfirmas, alla 6400-eurose turuhinnaga sõidukitel kasko kindlustuse kohustust ei ole
 • lepingutasu on 1-1,5% vara maksumusest, kuid mitte vähem kui 150 eurot, kasutusrendi korral mitte vähem kui 200 eurot.

Vajalikud dokumendid

Eraisikul:

 • Liisingutaotlus
 • taotleja pildiga dokument
 • taotleja viimase 6 kuu pangakonto väljavõte või palgatõend, milles on välja toodud viimase 6 kuu töötasu suurus (kui Teie palk laekub panka, kuhu esitate liisingtaotluse, siis väljavõtet ega palgatõendit ei ole vaja)

Ettevõttel:

 • raamatupidamisaruanded: eelmise majandusaasta auditeeritud aastaaruanne; jooksva aasta kvartalibilanss ja kasumiaruanne
 • ettevõtte esindaja pildiga isikut tõendav dokument. Juhul kui esindaja ei oma põhikirjajärgset esindusõigust, siis ka volitus.

Loe lisaks: